Category: Viza

KAKO DO NEMAČKE VIZE – Najdetaljniji vodič

KAKO DO NEMAČKE VIZE – Najdetaljniji vodič Odobrena viza

S tim u vezi konsultujete i postojeće informatore za spajanje porodice. Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, a naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija. Datumi odlaska i povratka mogu da budu duži, ali nikako kraći od datuma navedenog u dozvoli za radnike po ugovoru o detašmanu. turizam poslovno putovanje poseta […]