Odobrena viza

KAKO DO NEMAČKE VIZE – Najdetaljniji vodič

ŠTA MI TREBA DA DOBIJEM NEMAČKU RADNU VIZU

 

Za koju vizu treba da podnesem zahtev?

Zbog Covid 19 pandemije rad Nemačke ambasade je sveden na minimum. Trenutno nije moguće rezervisati termin za vizu!

Rešili ste da se preselite i radite u inostranstvu, tačnije u Nemačkoj?  Koji je put, šta trebate da radite? Važno je da znate da ne važe za sve isti uslovi. Za zemlje zapadnog balkana potrebna je još uvek viza. Vrsta vize za koju ćete podneti zahtev zavisi od vaših kvalifikacija koje imate. U ovom članku pronaći ćete najvažnije informacije.

Apliciranje za vizu se vrši u ambasadi Nemačke tj. u konzularnom predstavništvu u vašoj državi (u ovom članku reč je o ambasadi Nemačke u Beogradu). Pre nego aplicirate budite sigurni da vaš zahtev odgovara u potpunosti svim zahtevima jednoj od viznih mogućnosti.

Ovo je veoma važno kako bi otklonili mogućnost bilo kakvog problema, koji bi eventualno vodio tome da ne dobijete željenu vizu. Na primer nemoguće je ostati trajno po modelu vize koja određuje privremeni boravak. Dobro se informišite.

Sa desne strane preko Booking.com (kod mobilnih u dnu) možete pronaći smeštaj ili let do Nemačke, onda kada vam to bude potrebno. 

Pogledajmo najpre šta je potrebno svima:

Odgovarajući obrasce možete preuzeti sa zvaničnog sajta nemačke ambasade (2 primerka popuniti na nemačkom ili engleskom);

Izjava (takođe sa sajta) Taksa 75 evra (za decu 40);  Ugovor (kada je posao u pitanju);

Sertifikat o poznavanju jezika (ne za sve),  osiguranje licenciranog društva na 6 meseci (kod spajanja porodice na 3), od dana putovanja.

Polisu dostavljate kad vam se viza odobri onda kada budete išli po nju. Ukoliko ste osigurani preko radnog ugovora možete umesto gore navedenog da priložite aktuelnu potvrdu Vašeg osiguranja u Nemačkoj (NE karticu).

Pasoš, u kom treba da ima najmanje dve prazne stranice. Vodite računa da pasoš važi najmanje još tri meseca po isteku vize. Priložite fotokopiju stranice pasoša sa ličnim podacima kao i kopije svih stranica sa vizama, pečatima ili drugim napomenama.

Tri identične biometrijske fotografije za pasoš, ne starije od šest meseci. Dve fotografije nalepite na predviđeno mesto (na svaki obrazac po jednu), a treću priložite posebno.

Gde je neophodno poznavanje nemačkog jezika, validni sertifikati koje priznaju su: Göethe, Ösd, i Telc. Kao i neki od TestDaf ovlašćenih partnera.

ZANIMANJE BEZ KVALIFIKACIJE ili do dve godine stručne spreme Nivo: 1-2 „NOKS“ (Nacionalni okvir zapošljavanja u Srbiji)

Sve gore navedeno i:

Taksa 75 evra.

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

Možda će vam od koristi biti i tekst Kako do posla u Nemačkoj 2019? 6 koraka koji će vam promeniti život.

Diploma, svedočanstva sa apostilom na originalu i sa overenim prevodom na nemački jezik od sudskog tumača 1-2 „NOKS“ Nivo · Stručno osposobljavanje (1 godina) · Obrazovanje za rad (2 godine) · Obučavanje (120 – 360 sati).

Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO fond) treba da sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva za vizu.

Skratite proces rešavanja Vašeg zahteva ako uz zahtev priložite izvod iz trgovinskog registra Nemačke. To se zove Gewerbe i bolje vam je da ga imate, jer ga ambasada može a verovatno i hoće naknadno tražiti. Ovim se dokazuje samo da taj poslodavac od kog ste dobili ugovor zaista postoji I da firma još uvek posluje. To je ustvari jedan papir.

Znanje nemačkog jezika nije heophodno. Stim da Ambasada ukazuje na činjenicu da se za određene delatnosti i profesije koje podrazumevaju rad sa strankom podrazumeva određeno poznavanje jezika, pa se naknadno može i zatražiti potvrda o znanju jezika.

PROFESIONALNI VOZAČ (kvalifikovan radnik) Nivo: 3-5 „NOKS“ (Nacionalni okvir zapošljavanja u Srbiji)

Sve gore navedeno plus:

Taksa 75 evra.

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

Važeća vozačka dozvola za potrebne kategorije (za prevoz putnika, za teretna vozila, licenca za rad kao taksista, itd.).

Pismena potvrda poslodavca da će se školovanje za bavljenje poslom na području EU u skladu sa smernicama 2003/59/EG (Code 95) obaviti pre početka zaposlenja, ukoliko nemate ovu licencu.

Listing iz PIO fonda.

Gewerbe

Znanje jezika nije neophodno ali je poželjno.

3-/4-GODIŠNJE SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE /završeno više stručno obrazovanje) Nivo: 3-5 „NOKS“ (Nacionalni okvir zapošljavanja u Srbiji)

Sve gore navedeno plus:

Taksa 75 evra.

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

Diploma o stečenom srednjem/ srednjem stručnom obrazovanju sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik, overenim od strane sudskog tumača, kao i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda).

Ukoliko je za bavljenje poslom zakonom tražena licenca (npr. prema definiciji u Nemačkoj majstori-zanatlije, tehničari itd.) treba da pribavite nostrifikaciju strane licence izdatu od strane nemačkih organa.

Ipak, nemojte se opterećivati ovim. Idite na sajt anerkennung in Deutschland, možete I da se informišete I pošaljete gde treba ali ne čekajte ovo. Jedino zanimanja sa licencom su obavezna ovo da urade.

Pogledaj šta treba da znaš o Bewerbungu, i kako da savladaš prvi korak u pisanju prijave za posao. 

Prevedite diplomu skenirajte I tako šaljite kada aplicirate za posao. Ako imate kvalifikacije za određeni posao I iskustvo nemojte mnogo brinuti. Toliko im radnika fali da na svakom trećem oglasu navode treba određeno obrazovanje ili adekvatno iskustvo, dakle NIJE neophodna nostrifikacija za mnoga zanimanja.

Ipak, od marta meseca naredne 2020 -te stupa na snagu novi Nemački zakon o lakšem useljavanju tj. zapošljavanju kvalifikovanih radnika (iz non EU zemalja). Ovo znači da osobe koje bi imaju određenu kvalifikaciju sa srednjom ili visokom stručnom spremom praktično moraju poslati svoju dokumentaciju na priznavanje (Anerkennung). Ovaj postupak možete pokrenuti već danas, jer i on traje par meseci. 

Kada vam stigne odgovor o izjednačenju diplome možete predati zahtev za izdavanje vize. Ukoliko vaša diploma nije u potpunosti priznata onda možete tražiti vizu za stručno usavršavanje i dalju kvalifikaciju u Nemačkoj. Tokom stručnog usavršavanja možete se i zaposliti (na određeni broj sati u toku nedelje). 

Napomena: Nemačka ambasada se izjasnila, za zanimanja-diplome za koje nije potrebna licenca ne mora se slati dokumentacija na priznavanje – Anerkennung.  

 

Stepen poznavanja jezika nije određen. Ako vi dobijete ugovor to je dovoljno.

Listing iz PIO fonda.

Gewerbe.

VISOKOKVALIFIKOVANI – PLAVA KARTA, (i ugovor o izradi i isporuci proizvoda od materijala samog proizvođača) Nivo: 6-8 „NOKS

Sve gore navedeno plus:

Taksa 75 evra

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane. PLAVA KARTA: Obavezno vodite računa o donjim granicama godišnje plate! (53.600 € bruto/godišnje // 41.808 € bruto/godišnje).

Diplome, svedočanstva sa apostilom i prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača, kao i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda) i potvrda o priznavanju visokoškolske spreme.

Informacije o tome da li je Vaša inostrana diploma uporediva sa nemačkom diplomom i da li je visokoškolska ustanova priznata, možete naći preko baze podataka ANABIN. Informacije sa portala treba odštampati i priložiti zahtevu za izdavanje vize (oba primerka).

Ukoliko se Vaša diploma/Vaša visokoškolska ustanova ne nalazi u bazi podataka, treba da pokrenete postupak nostrifikacije kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB – Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen).

Listing iz PIO fonda.

Gewerbe.

Ako je za vaše zanimanje potrebna licenca morate je dostaviti najkasnije prilikom podizanja vize.

STRUČNO MEDICINSKO OSOBLJE u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica (i u skladu sa nemačko-srpskim sporazumom o posredovanju u angažovanju radne snage od 17.01.2013.g. tzv.Triple-Win-Projekt)

Isto što i na početku navedeno plus:

Taksa od 75 evra.

Potvrda B1 o poznavanju nemačkog jezika.

Gewerbe.

NIJE POTREBAN termin ukoliko želite da radite kao medicinski tehničar / medicinska sestra u okviru Triple-win-projekta. Zahtevi u okviru triple-win-projekta se bez termina primaju od ponedeljka do četvrtka od 09.00 do 11.00 časova u pravno-konzularnom odeljenju Ambasade u Beogradu.

Varijanta A : Ukoliko ste podneli zahtev kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji i ukoliko se nalazite već u postupku pripreme u okviru GIZ-ovog Triple-win-projekta, ta služba će Vam pribaviti i preliminarnu saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje.

Ukoliko sami tražite radno mesto, ili ukoliko poslodavac u Nemačkoj želi da zaposli upravo Vas, saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje pribaviće umesto Vas Nacionalna služba za zapošljavanje u Srbiji.

Dvojezični ugovor po obrascu ZAV-a koji su potpisali i overili poslodavac, radnik, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) u Srbiji i Savezna agencija za zapošljavanje u Nemačkoj (ZAV).

Ugovor treba da sadrži tačne podatke o vrsti, sadržaju i trajanju delatnosti koju želite da obavite, o radnom vremenu, o mestu obavljanja delatnosti i o visini plate, kao i mesto i datum potpisivanja ugovora.

Diploma o završenoj stručnoj spremi za stručno medicinsko osoblje u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik, overenim od strane sudskog tumača.

Varijanta B:  – sa nostrifikovanom diplomom

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

Poslodavcu se savetuje da se kod Savezne agencije za zapošljavanje Nemačke raspita o uobičajenoj visini zarade za tu vrstu posla u tom lokalnom okruženju.

Diploma o završenoj stručnoj spremi za stručno medicinsko osoblje u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik, overenim od strane sudskog tumača.

Opis radnog mesta opisuje zadatke, rukovodeće zadatke, neophodne kompetencije, dužnosti i saradnju sa drugim službama.

Neophodno je da je služba koja je nadležna za nostrifikaciju Vaše stručne diplome, potvrdila istovetnost Vaše diplome i izdala dozvolu za vršenje profesije.

Opcija C – za najviše 18 meseci do nostrifikacije diplome

Ugovor o radu koji treba da sadrži sledeće podatke: Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane

Diploma o završenoj stručnoj spremi za stručno medicinsko osoblje/ negovatelj u oblastima negovanja i održavanja zdravlja, kao i negovanja bolesnih i starih lica sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik, overenim od strane sudskog tumača.

Nadležna služba će da proveri Vaše diplome/svedočanstva i da izda rešenje o nedostatku kompetencija / neophodnosti sticanja dodatnih kvalifikacija u cilju priznanja istovetnosti u inostranstvu stečene diplome (rešenje o deficitima).

Vaš poslodavac sastavlja nastavni program za Vaše stručno usavršavanje iz kojeg mora da proizlazi kada i u kom obimu ćete steći dodatne kvalifikacije zahtevane u gore navedenom rešenju o deficitima.

SAMOSTALNA PRIVREDNA DELATNOST

Sve kao gore navedeno i:

Taksa od 75 evra.

Dobro strukturiran i detaljan opis planiranog posla. Opis treba da sadrži sledeće tačke, koje treba po potrebi potkrepiti i adekvatnim dokazima:

· vrednost potrebnog kapitala i plan finansiranja

· opis koncepta firme

· marketinšku strategiju

· kratak prikaz očekivanog prihoda

· podatke o broju radnih mesta koje će se otvoriti u firmi i / ili o broju     mesta za profesionalno osposobljavanje učenika

· objašnjenje ukoliko će Vaš projekat pozitivno uticati na oblast inovacija i  istraživanja.

Listing PIO fonda.

Radna biografija.

Svedočanstva, diplome (sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik, overenim od strane sudskog tumača), radnu knjižicu, potvrdu o znanju stranog jezika.

Ponuda treba da sadrži zdravstveno osiguranje koje pokriva i radni boravak u Nemačkoj. Podnosioci zahteva koji su stariji od 45 godina treba dodatno da predoče dokaz o postojećem penzionom osiguranju u adekvatnom iznosu .

NAUČNICI, NAUČNO ISTRAŽIVAČKI SARADNICI I ISTRAŽIVAČI

Važi za naučnike sa visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih institucija ili naučnike iz naučno-istraživačkih razvojnih institucija, koji će se u Nemačkoj baviti naučnim radom;

gostujuće naučnike, inženjere i tehničare koji su tehnički saradnici u istraživačkom timu gostujućeg naučnika kao i naučno-istraživačke saradnike, koji putuju u Nemačku na poziv visokoškolske ustanove ili javne naučno-istraživačke ustanove koja se finansira prevashodno iz javnih sredstava ili se radi o javnom preduzeću koje posluje po principima privatnog prava;

istraživače koji će raditi za naučno-istraživačku ustanovu koju je priznala nemačka Savezna služba za migraciju i izbeglice (BAMF).

Ukoliko mogu da predoče potvrdu o priznavanju date ustanove od strane Savezne službe za migraciju i izbeglice i pismeni sporazum o saradnji između istraživača i date naučno-istraživačke ustanove.

Pridruživanje bračnog druga i/ili maloletne dece načelno je moguće ako boravak traje duže od godinu dana, ukoliko je stambeni prostor dovoljno velik i ukoliko postoje dodatna finansijska sredstva za izdržavanje porodice, o čemu treba predočiti odgovarajuće potvrde.

S tim u vezi konsultujete i postojeće informatore za spajanje porodice. Pažljivo pročitajte napomene koje su date uz svaku pojedinačnu tačku, a naročito obratite pažnju na broj potrebnih fotokopija.

Sve kao na početku plus:

Taksa 75 evra.

Ugovor sa visokoškolskom ustanovom u Nemačkoj sa detaljnim podacima o: · vrsti naučnog rada, · radnom mestu, · trajanju boravka, · finansiranju boravka (na osnovu visine zarade ili visine stipendije kao i podatak iz kojih sredstava se stipendija finansira) · ustanovi koja Vas poziva.

Diploma koja potvrđuje najviši stepen Vašeg visokoškolskog obrazovanja sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik od strane sudskog tumača.

Potvrda o priznavanju date naučno-istraživačke ustanove od strane nemačkog BAMF-a (videti gore) i pismeni dogovor o saradnji između istraživača i date naučno-istraživačke ustanove. Spisak već priznatih ustanova naći ćete na internet prezentaciji BAMF-a (videti gore.)

RAD NA KRUZERIMA I REČNIM BRODOVIMA

Sve kao na početku plus:

Taksa 75 evra.

U originalu ili overena kopija od strane autorizovane agencije za ukrcaj. Ugovor o radu obavezno treba da sadrži podatke o:

· brodu, · ruti odn. o deonicama reke,

· državama u kojima se radi,

· mestu ukrcavanja na brod ,

· vremenima dnevnog i godišnjeg odmora,

· broju radnih sati.

U suprotnom priložite posebnu potvrdu poslodavca u originalu uz dve fotokopije. Iz ugovora o radu se mora videti da su ispoštovane odredbe Zakona o minimalnim platama (MiLoG).

UGOVOR O DETAŠMANU

Republika Srbija i republika Nemačka imaju sporazum o saradnji, mogućnost korišćenja detašmana, odnosno zapošljavanja naših radnika po osnovu ugovora o izvođenju radova u SR Nemačkoj.

35 evra za vizu za boravak do tri meseca 75 evra za vizu za boravak preko tri meseca.

Original dozvole za radnike po ugovoru o detašmanu iz koje se vidi vrsta, opis i trajanje zaposlenja u Nemačkoj.

Diplome i potvrde o završenom školovanju i o završenoj stručnoj spremi.

Iz potvrde mora da se vidi od kada radite kod dotičnog poslodavca i koju delatnost ste tamo obavljali. Podaci treba da budu identični sa podacima u radnoj knjižici i listingu.

Listing iz PIO fonda.

U skladu sa formularom DE-101 i DE-106 potrebno je predočiti potvrdu o zdravstvenom osiguranju. Datum početka mora da bude identičan sa datumom navedenim u dozvoli za radnike po ugovoru o detašmanu.

Datumi odlaska i povratka mogu da budu duži, ali nikako kraći od datuma navedenog u dozvoli za radnike po ugovoru o detašmanu.

UMETNICI I SPORTISTI

Sve gore navedeno plus.

Taksa 75 evra.

Ugovor treba da sadrži detaljne podatke o vrsti i trajanju delatnosti koju planirate da obavljate, o radnom vremenu, mestu obavljanja delatnosti i visini naknade. Iz ugovora takođe treba da proizlazi da li se radi o honorarnom ili trajnom angažmanu.

Dokaz o stručnom obrazovanju: diplome, svedočanstva, potvrde o dosadašnjim nastupima.

AU PAIR (čuvanje dece)

Za čuvanje dece možete konkurisati samo do vaše 27 godine.

Sve gore navedeno plus:

Taksa 75 evra.

Biografija.

Motivaciono pismo.

Potrebno je da navedete tačan naziv ugovornih strana

· broj dece koju treba čuvati i njihov uzrast (u porodici mora da živi najmanje jedno maloletno dete)

· početak važenja i trajanje ugovora (najmanje 6 meseci, najviše godinu dana)

· opšte obaveze roditelja-domaćina

· opšte obaveze au-pair-a

· obavezu domaćina da zaključi zdravstveno osiguranje za vreme boravka u Nemačkoj.

Osiguranje treba da pokriva bolesti, trudnoću, porođaj i nezgode

· klauzulu o džeparcu (u visini od najmanje 260,- evra mesečno plus iznos   za pohađanje kursa jezika)

· klauzulu o radnom vremenu (najviše 6 sati dnevno odnosno 30 sati   nedeljno)

· klauzulu o godišnjem odmoru (najmanje 2 radna dana po mesecu).

Polaže se usmeno A1 test nemačkog prilikom preuzimanja vize.

VOLONTERSKI RAD

Sve gore navedeno plus:

Biografija ako ste negde radili.

Napišite izjavu o Vašoj motivaciji za volonterski rad u kojoj dajete odgovore na sledeća pitanja:

· Zašto želite da obavite volonterski rad?

· Da li već govorite nemački jezik ili kako želite da ga učite?

· Koji su Vaši planovi po povratku u Srbiju?

· Šta očekujete od svog volonterskog rada?

Ukoliko niste sigurni kako da sve ovo dobro uradite, potražite pomoć kako bi vaš zahtev bio kompletan.

Original ugovora/sporazuma odn. konkretne ponude za volonterski radi uz dve fotokopije iz kojeg/koje proizlazi

· tačan naziv ugovornih strana

· početak važenja i trajanje ugovora

· podatak o kojoj vrsti volonterskog rada je reč

· opis delatnosti koju želite da obavite

· mesto obavljanja delatnosti i visina naknade Original ugovora ili sporazuma moraju potpisati sve ugovorne strane (organizacija/ustanova u kojoj volonter treba da radi/volonter).

Ukoliko u trenutku podnošenja zahteva za vizu imate samo ponudu, dužni ste da predočite ugovor ili sporazum prilikom podizanja vize.

Potvrda o osnovnom znanju nemačkog jezika ili potvrda organizacije koja organizuje volonterski rad da znanje nemačkog jezika nije potrebno ili da je za Vas već predviđen kurs jezika.

Fotografija vize u pasosu

Važno: Pre predavanja zahteva za vizu dobro se informišite o broju potrebnih kopija koje treba da predate. Najbolje pre samog odlaska proverite na sajtu nemačke ambasade.

Potpišite oba obrasca! Potpišite i izjavu u dva primerka!

Verujte da nemate potrebe da plaćate nikakvu agenciju da vam popunjava formulare. Cene su velike i ljudi u strahu ipak plate. Samo pažljivo čitajte pa i ako vam baš par stavki nisu jasne slobodno pitajte u ambasadi, rado će pomoći.

Gde se podnosi zahtev za dobijanje vize?

Zahtev za vizu treba da podnesete nemačkom diplomatskom predstavništvu koje je lokalno nadležno za Vas. Ne postoji mogućnost podnošenja zahteva za izdavanje vize u Nemačkoj.

Koliko se čeka viza za Nemačku?

Trenutno se za termin radi podnošenja zahteva za dobijanje vize  čeka najmanje:

Zanimanja bez kvalifikacija (do dve godine stručne spreme)

12 meseci i više

Zanimanja sa kvalifikacijom / srednjom stručnom spremom (završena srednja (stručna) škola / viša stručna škola ili visoka škola strukovnih studija u trajanju od 3 ili 4 godine)

12 meseci i više

Stručnjake sa završenim visokoškolskim obrazovanjem, plava kartica, ugovori o izradi pokretnog materijalnog dobra

8 meseci

Spajanje porodice

9 – 10 meseci

Kada ću saznati odluku o mom zahtevu?

Vreme obrade Vašeg zahteva po pravilu traje između 9 i 10 nedelja, a u nekim slučajevima i preko 1 godine. Čim odluka bude doneta, bićete obavešteni o tome. Stoga je važno da date tačan broj telefona i e-mejl-adresu.

Pisane informacije trećim licima se dostavljaju tek po isteku roka od 10 nedelja, uz obeveznu pisanu punomoć od strane podnosioca zahteva.

Prilikom podnošenja zahteva bićete obavešteni koja dokumenta eventualno treba dodatno da dostavite. Ukoliko se prilikom obrade Vašeg zahteva ispostavi da su potrebne dodatne informacije, bićete naknadno obavešteni o tome.

Ko može da mi pomogne u traženju posla/radnog mesta?

Kako do posla u Nemačkoj bez EU pasoša?

Obzirom na to da se Posao pronalazite sami. Moguće je i preko agencija za zapošljavanje, preko internet portala, nemačkih novina, sajmova za zapošljavanje ili preko prijatelja ili rođaka. Pronaći posao sa srpskim pasošem u Nemačkoj je moguće.

Šta je dozvoljeno da ponesem prilikom podnošenja zahteva?

Samo tašna ili ranac. Koferi i ostali prtljag ne.

U kojim slučajevima mi je potrebna viza i u kojim mogu da putujem bez vize?

Bezvizni režim

Državljanima Srbije koji poseduju važeći, biometrijski pasoš prilikom ulaska u države Šengenskog prostora za boravak do 90 dana

za šest meseci nije potrebna viza ukoliko je svrha boravka jedna od sledećih:

 • turizam
 • poslovno putovanje
 • poseta
 • druga putovanja koja nisu vezana za plaćeni posao za koju prethodno treba da imate saglasnost (npr. kursevi jezika, đačka razmena, stručno usavršavanje i sl.)

Članice potpisnice Šengenskog sporazuma su: Belgija, Nemačka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Španija, Austrija, Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska, Švajcarska, Lihtenštajn.

Za sve ostale svrhe boravka neophodno je posedovanje vize.
Ukoliko želite da radite u Nemačkoj Ambasada preporučuje da joj se prethodno obratite kako bi se utvrdilo da li Vam je potrebna viza.

Da li je za građane zapadnog balkana potrebna viza

Državljani Srbije  koji nameravaju trajno da se presele u Nemačku ili žele tamo da rade, nadalje su u obavezi da poseduju vizu i da pre ulaska u Nemačku podnesu zahtev za izdavanje vize.

Informacije koje kruže da od januara 2019 građani Srbije i ostalih zemalja koje nisu članice evropske unije mogu pod istim uslovima raditi u Nemačkoj kao građani čije su države članice evropske unije nisu tačne!

Dakle, građanima Srbije i ostalih zemalja u okruženju koje nisu u EU za zapošljenje u Nemačkoj potrebna je VIZA.

Zahtev za izdavanje vize podnosi se isključivo u ambasadi savezne republike Nemačke u vašoj državi i jedino se tamo izdaje viza.

Nemačka ambasada u Beogradu odeljenje za vize


Kneza Miloša 75, 11000 Beograd
tel.: + 381 11 3064-400
faks: + 381 11 3064-402
e-mejl: visa@belg.diplo.de

Šta je sa građanima Kosova?

Za građane Kosova koji poseduju pasoš izdat od strane Koordinacione uprave Republike Srbije i nadalje važi vizni režim. Zahtev za izdavanje vize ćete načelno podneti nadležnom diplomatskom predstavništvu u Prištini.

Šta na zahtev graničnih službi prilikom ulaska bez vize u Šengenski prostor mora da se pokaže?

Prilikom bezviznog ulaska u Šengenski prostor morate biti u stanju da na zahtev graničnih službi predočite dokaze o finansiranju Vašeg boravka, troškovima i svrsi putovanja.

Ambasada ukazuje na to da strancu na granici može biti uskraćen ulazak na teritoriju

Šengenskih zemalja ako ne raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima, odnosno ako ne može na legalan način da stekne sredstva koja su potrebna za njegov boravak.

Isto važi ukoliko stranac ne može da predoči dokumenta koja će dokazati svrhu i okolnosti njegovog boravka u zemljama Šengenskog sporazuma ili ako ne može da dokaže da će se vratiti u zemlju porekla, odnosno u treću zemlju za koju ima dozvolu za boravak i u koju se na osnovu te dozvole može vratiti.

Dokazi o finansiranju i svrsi boravka mogu biti sledeći:

u odnosu na svrhu putovanja:

 • turistički boravak: rezervacija hotela ili turističkog aranžmana
 • poslovno putovanje: potvrda firme sa sedištem u Nemačkoj, poziv na kongres, seminar ili sastanak sa poslovnim partnerima
 • privatna poseta: pozivnica prijatelja/rođaka
 • druga putovanja: potvrda o kursu jezika, potvrda škole ili drugihorganizacija

u odnosu na finansiranje boravka:

 • gotovina u iznosu od 45,- evra po danu boravka
 • putnički čekovi
 • izjava o preuzimanju obaveza (Verpflichtungserklärung) – tzv. “garantno pismo” / poziv domaćina u skladu sa §§ 66 do 68 Zakona o boravku

ostalo:

putničko zdravstveno osiguranje (sa minimalnim pokrićem od 30.000,- evra sa važenjem za sve zemlje Šengenskog sporazuma)

povratna avionska / vozna ili autobuska karta (u okviru gore navedenog roka od 90 dana)

Nostrifikacija diplome

U Nemačkoj kvalifikovana zanimanja su zanimanja koja uslovljavaju pohađanje najmanje trogodišnje obuke. U Srbiji se u ovu kategoriju ubrajaju zanimanja na nivou 3 do 6 prema NOKS-u (Nacionalni okvir kvalifikacije u Srbiji). U određenim slučajevima je za takva zanimanja potreban dokaz o  priznavanju diplome ili potvrda o istovetnosti diplome sa odgovarajućem diplomom u Nemačkoj.

Vašu diplomu možete proveriti u online-portalu Anerkennung in Deutschland.

Pored toga u Nemačkoj postoje zanimanja koja podležu posebnim propisima. To su na primer sva zanimanja sa obavezno položenim majstorskim ispitom i sva zanimanja iz oblasti medicine. Ukoliko želite da se bavite takvom delatnošću, obavezno morate na nabavite odgovarajuću licencu za rad kod nadležnih službi u Nemačkoj.

Diplome

Diplome o završenom školovanju biće priznate samo sa apostil pečatom i uz prevod overenog od sudskog tumača.

Koji nivo poznavanja nemačkog mi je potreban

Savezna agencija za zapošljavanje proverava priložene dokumente i odlučuje da li postoji potreba za priznavanjem diplome i sa tim u vezi za poznavanjem jezika za željenu delatnost. Ambasada iz tog razloga savetuje da obratite pažnju na sledeće smernice, pomoću kojih značajno možete da utičete na uspeh i pozitivnu odluku o Vašem zahtevu:

B2 –  C1:                            apotekari, asistirajući lekari u postupku priznavanja diplome

B2 / Englisch C1:              operateri razvoja softvera, veb-diveloperi                              

B1                                      Negovatelji, terapeuti, zaposleni u uslužnim delatnostima, stručno osoblje u hotelijerstvu, prevoz lica, osoblje u bolnicama, predradnici, kvalifikovani radnici, kvalifikovani električari sa dozvolom za priključivanje struje, zanimanja sa položenim majstorskim ispitom, instalateri

A1-A2                                 vozači kamiona, pomoćni radnici, pomoćno osoblje u kuhinjama.

Ubuduće će postupak dobijanja vize biti lakši ukoliko posedujete bar osnovno znanje nemačkog jezika (ukoliko vaše radno mesto ne zahteva drugačije).

Može vam biti od pomoći i tekst: 5 načina kako da sami naučite nemački preko interneta.

Ukoliko želite da uđete u Nemačku zajedno sa Vašom porodicom, treba da podnesete zahtev za vizu za svakog člana porodice. Ulazak u Nemačku bez vize ili sa Šengenskom vizom nije moguć. Izdavanje viza članovima porodice se reguliše u skladu sa opštim propisima za spajanje porodice u nastavku teksta. Preduslov je da će Vama biti odobrena viza radi zapošljavanja.

VIZA ZA SPAJANJE PORODICE U NEMAČKOJ

Viza za spajanje porodice u Nemackoj

Sklapanje braka – EHESCHLIEßUNG

Vaš partner je već u Nemačkoj I rešili ste da se venčate. Evo šta treba da predate:

Sve gore navedeno i:

Zvanična potvrda matičara u Nemačkoj da je podnet zahtev za sklapanje braka , i da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka. Potvrda takođe mora da sadrži planirani datum venčanja i rok važnosti potvrde o oslobođenju od obaveze dostavljanja potvrde o slobodnom bračnom stanju, ukoliko je imate.

Treba da predate dve fotokopije lične karte ili pasoša. Ukoliko Vaš bračni drug/partner nema nemačko državljanstvo, neophodno je dodatno treba priložiti dve fotokopije njegove/njene dozvole boravka.

Potvrda o prebivalištu Vašeg bračnog druga/partnera u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci).

Poznavanje nemačkog jezika najmanje na A1 nivou. Dokazujete sertifikatom, a ponekad vas ispitaju u ambasadi osnovno, a moguć je I mini test pismeni. Ne brinite, lako je. U smislu kakvo je vreme danas, onda jednostavne reči da dopunite I slično.

Ukoliko Vaš bračni drug ili partner u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi o potvrdu o tome da može da izdržava sebe i bračnog druga/životnog partnera (u Nemačkoj se to odnosi na slučajeve pre 01.10.2017.) a 

na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa) o fotokopiju dozvole boravka iz koje proizlazi svrha boravka, na osnovu koje je izdata dozvola.

Pridruživanje bračnom drugu – EHEGATTENNACHZUG

Gore navedeno i:

Izvod iz matične knjige venčanih u originalu ili potvrda o registrovanoj zajednici (u Nemačkoj slučajevi do 01.10.2017.) u originalu. Dokumenta koja nisu izdata na nemačkom jeziku ili na međunarodnim obrascima morate predočiti sa apostil pečatom i uz prevod.

Prevod mora da bude sudski overen. Uz srpske međunarodne izvode nije potreban prevod niti apostil pečat. Uz svaki dokument treba predočiti po dve fotokopije.

Treba da predočite dve fotokopije lične karte ili pasoša bračnog druga/partnera. Ukoliko Vaš bračni drug/partner nema nemačko državljanstvo,neophodno je dodatno priložiti dve fotokopije njegove/njene dozvole boravka.

Potvrda o prebivalištu Vašeg bračnog druga/partnera u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci).

Sertifikat nemačkog najmanje na A1 nivou.

Zdravstveno osiguranje na 3 meseca.

Ukoliko Vaš bračni drug ili partner u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi o potvrdu o tome da može da izdržava sebe i bračnog druga/partnera (u Nemačkoj slučajevi do 01.10.2017.) na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa) o fotokopiju dozvole boravka iz koje proizlazi svrha boravka, na osnovu koje je izdata dozvola.

Pridruživanje deteta roditeljimaKINDERNACHZUG

Taksa 40 eura

Izvod iz matične knjige rođenih deteta u originalu. Dokumenta koja nisu izdata na nemačkom jeziku i nisu na međunarodnim obrascima dužni ste da predočite uz prevod sa apostilom. Prevod mora da bude sudski overen.

Uz to priložite po dve fotokopije, kako originalnog dokumenta, tako i prevoda. Uz srpske međunarodne izvode nije potreban prevod niti apostila. Uz svaki dokument treba predočiti po dve fotokopije.

Ukoliko ste razvedeni, original rešenja nadležnog suda u Srbiji o dodeljivanju roditeljskog prava samo jednom roditelju PLUS sudski overena izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete u pratnji drugog roditelja putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja.

Može umesto toga  original rešenja nadležnog suda u Srbiji da je drugi roditelj lišen roditeljskog prava ili izvod iz knjige umrlih jednog roditelja u originalu. Sva rešenja treba predočiti u originalu uz prevod, sa apostilom i po dve fotokopije.

Overena pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji da je saglasan da dete putuje u Nemačku radi trajnog preseljenja (uz prevod i po dve fotokopije).

Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj: prijava stana (potvrda ne sme da bude starija od 6 meseci).

Potvrda o zdravstvenom osiguranju na 3 meseca.

Ukoliko roditelj u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi

• potvrdu da može da izdržava porodicu na osnovu sopstvenih prihoda ( garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa)

• fotokopiju dozvole boravka.

Ukoliko dete starije od 16 godina treba da se pridruži roditelju u Nemačkoj, neophodno je predočiti potvrdu o znanju jezika na nivou C1. Potvrda nije potrebna, ukoliko se dete preseli u Nemačku zajedno sa oba roditelja ili sa jednim roditeljem koji ima puno starateljstvo nad detetom.

Savet: Odmah po dobijanju vize proverite vaše podatke I vreme trajanja vize. Ukoliko je došlo do propusta odmah se obratite odeljenju, dok ste još u ambasadi.

Dok ste u proceduri ili ste već u Nemačkoj preporučujemo vam i naš BESPLATAN VODIČ ZA NOVI POČETAK U NEMAČKOJ.

 

Nakon dobijanja vize i odlaska u Nemačku odmah se javite nadležnom uredu za strance – Ausländeramt.

Puno uspeha i strpljenja!

Ukoliko vam je tekst bio od koristi molimo Vas da podelite sa drugima.